Hàng Hóa Được Miễn Thuế Nhập Khẩu Nhưng Do Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Phát Sinh Thuế Nhập Khẩu Thì Phải Nộp Bổ Sung Thuế GTGT Trên Số Thuế Nhập Khẩu

Ngày 12/4/2024, Tổng Cục Hải quan ban hành Công văn số 1570/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu như sau: Giá tính thuế GTGT là “giá nhập tại cửa khẩu” cộng với “thuế nhập khẩu (nếu có)”, cộng với “thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)” và cộng với “thuế bảo vệ môi trường (nếu có)”.

 

 

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT trên “giá nhập tại cửa khẩu” nhưng chưa nộp thuế GTGT trên “thuế nhập khẩu” do thuế nhập khẩu được miễn khi nhập khẩu, nay do thay đổi mục đích sử dụng phát sinh số “thuế nhập khẩu” thì phải nộp thuế GTGT trên số “thuế nhập khẩu” theo đúng quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Có thể bạn quan tâm

Công Ty Xuất Khẩu Hàng Hóa Ra Nước Ngoài Lập Hóa Đơn Sai Thời Điểm Bị Xử Phạt Thế Nào?

18/06/2024

Căn cứ tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Thời Điểm Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công Là Khi Nào?

06/06/2024

Căn cứ Điều 26 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công như sau: ...

Doanh Nghiệp Tạm Ngừng Kinh Doanh Có Phải Nộp Báo Cáo Tài Chính Không?

28/05/2024

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Có tính thuế thu nhập cá nhân khi được chia lợi nhuận từ công ty hay không?

07/05/2024

Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (Được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có nêu: ...