Cộng đồng GET CORP là một dự án được thành lập từ tháng 10 năm 2020 dưới sự bảo trợ chuyên môn của Công ty Cổ Phần Đào Tạo Giáo Dục Toàn Cầu (Get Corp).

Chúng tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức và góc nhìn mới về kế toán, cũng như truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên trong quá trình nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế; mong muốn chia sẻ kiến thức về thuế cho tất cả những người theo ngành nghề kế toán - thuế, đồng thời phổ biến các chính sách pháp luật cho mọi thành viên.

Chúng tôi hy vọng những bài viết của mình sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức và góc nhìn mới về thuế, cũng như tạo cảm hứng cho người học trong quá trình nghiên cứu về hệ thống thuế Việt Nam và hệ thống thuế quốc tế, giúp mọi người có thể am hiểu được chính sách thuế ở bất kỳ quốc gia nào mà các bạn quan tâm. Cộng đồng GET CORP mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận mọi thông tin quan trọng và phù hợp trong quá trình vận hành doanh nghiệp ở các quốc gia mà doanh nghiệp đầu tư.

Mục tiêu của chúng tôi là :

- Tạo ra nơi kết nối, thảo luận, chia sẻ và trao đổi chuyên môn cho cộng đồng kế toán Việt Nam trong quá trình tiếp cận các kiến thức về chuẩn mực kế toán quốc tế.

- Tạo ra một sân chơi, một nơi để kết nối và trao đổi chuyên môn cho cộng đồng kế toán, thuế Việt Nam cũng như chính sách thuế quốc tế mà các bạn cần tìm hiểu và áp dụng, góp phần “Khơi nguồn học vấn”, đưa kiến thức đến cho cộng đồng. Chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ tích cực từ các thành viên trong cộng đồng thông qua những ý kiến đóng góp, những chia sẻ và thoả thuận của các bạn, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng kế toán-thuế bổ ích và lành mạnh.

Mọi hành vi đăng thông tin trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật, gây kích động, chia rẽ, quảng cáo không phù hợp sẽ bị cấm vĩnh viễn.