1. Quy định về sử dụng khóa học
  • Tài khoản học được tạo từ tài khoản đăng ký thành viên của website.
  • Thời hạn học của từng khóa là khoảng thời gian tính từ ngày kích hoạt khóa học đến khi kết thúc .
  • Thời hạn được quy định cụ thể như sau :
   • A. Khóa học Ifrs - Online :
    • Mỗi khóa học nhỏ ( các chuẩn mực ) : 3 tháng
    • Trọn gói 12 Module : 6 tháng
   • B. Khóa Học Tax - Online :
    • Mỗi module : 3 tháng
    • Trọn gói 6 module : 6 tháng
  • Mỗi tài khoản học chỉ được cung cấp và hỗ trợ cho 1 học viên đăng ký tham gia và bảo mật trực tiếp thông qua địa chỉ gmail cá nhân của học viên.
  • Việc sử dụng chung tài khoản tức là từ 2 người trở lên cùng sử dụng chung một tài khoản, khi gặp sự cố sẽ không được hỗ trợ hoặc bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.
  • Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên nền tảng của getcorp.edu.vn (gồm có: video, tài liệu, hình ảnh) ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.
 2. Quy trình giao dịch
  • a. Trường hợp mua riêng lẻ từng khóa học nhỏ
   • Khi có nhu cầu mua khóa học , trước tiên học viên đăng ký tài khoản trên website.
   • Liên hệ theo số Hotline : 0818 347 788 hoặc qua email : info@getcorp.edu.vn để được tư vấn cụ thể trước khi mua khóa học.
    • Học viên chọn bài giảng cần mua rồi click vào nút " Đăng ký " , Ví dụ:
    • Học viên chọn mua khóa học : “ IAS1- Trình bày báo cáo tài chính
    • Có 2 nút để chọn :

    • Mua ngay : Trường hợp muốn mua ngay 1 khóa học đó.
    • Thêm vào giỏ hàng : Trường hợp mua nhiều khóa học cho 1 đơn hàng
   • Sau đó chọn hình thức thanh toán và bấm hoàn tất đơn hàng.
   • Sau khi chuyển khoản xong cho đơn hàng mua khóa học, chúng tôi sẽ gửi mail để xác nhận việc mua khóa học thành công và gửi kèm link để học viên vào tham gia khóa học ngay ; hoặc học viên truy cập vào tài khoản đã đăng ký trên website : www.getcorp.edu.vn là vào học luôn.
  • b. Trường hợp mua trọn gói khóa học
    Trong mỗi menu khóa học , bên phải trang luôn có form đăng ký trọn gói khóa học.
   • Ví dụ:
    • Học viên muốn mua Bộ trọn gói 12 Module của Khóa học : IFRS-ONLINE

    • Học viên click vào nút : ĐĂNG KÝ NGAY.
    • Sau đó : Click vào nút tiếp tục thanh toán.

    • Chọn hình thức thanh toán rồi click vào hoàn tất đơn hàng.
    • Sau khi thanh toán thành công cho đơn hàng mua khóa học, chúng tôi sẽ gửi mail để xác nhận việc mua khóa học thành công và gửi kèm link để học viên vào tham gia khóa học ngay ; hoặc học viên truy cập vào tài khoản đã đăng ký trên website : www.getcorp.edu.vn là vào học luôn.
  • c. Quy trình về hủy đơn đặt mua khóa học
   • Đơn đặt mua Khóa học chỉ được hủy khi thuộc một trong các trường hợp sau:
   • Ban Quản Trị không liên lạc được với Người đặt mua Khóa học trong vòng 24 giờ kể từ giờ đơn đặt mua được ghi nhận trên hệ thống của website getcorp.edu.vn
   • Ban Quản Trị chưa nhận được thanh toán từ Học viên kể từ khi đặt mua trong vòng 24h.
   • Theo thỏa thuận và thống nhất của Ban Quản Trị và Người đặt mua.