1. Thu thập thông tin
  • Ban quản trị sẽ thu thập thông tin như tên và địa chỉ email của Khách hàng để thiết lập hồ sơ cá nhân. Thông tin này sẽ được lưu vào hệ thống. Khi đã là member của GetCorp , khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức hoặc ưu đãi không thường xuyên.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập
  • Ban quản trị sẽ sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích hoạt động nội bộ như :
   • Duy trì tài khoản của khách hàng
   • Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại , email
   • Thực hiện các chương trình quảng bá liên quan đến các khóa học
   • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản và các hoạt động giả mạo khách hàng.
   • Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo trên, Ban quản trị sẽ gửi thông báo cho Khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của Khách hàng.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  • Thông tin của Học viên được tự động lưu và bảo mật trong server website cho đến khi tài khoản ngừng hoạt động
  • Học viên có thể yêu cầu xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Ban Quản Trị
 4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin.
  • Học viên đồng ý rằng : Trong trường hợp cần thiết , các cơ quan / tổ chức/ cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình bao gồm :
   • Ban quản trị
   • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
   • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Học viên ( nếu có )
 5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU
  • Số giấy phép ĐKKD: 0316588067 do sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/11/2020
 6. Phương thức và công cụ để Học viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
  • Học viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào hồ sơ cá nhân của tài khoản mình hoặc liên lạc với Ban Quản Trị để được chỉnh sửa theo yêu cầu
  • Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste www.getcorp.edu.vn .
 7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân học viên
  • Học viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của getcorp.edu.vn, đến địa chỉ công ty hoặc qua email: info@getcorp.edu.vn
  • Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.