Điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 11/2024/NĐ-CP

20/02/2024

Ngày 02/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

IAS 23 – Chi Phí Đi Vay

01/02/2024

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó.

Tiền Thuê Nhà Có Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hay Không?

19/01/2024

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế 2014 quy định về thu nhập chịu thuế như sau: ...

Doanh Nghiệp Có Nhu Cầu Tạm Ngừng Hoạt Động SXKD Để Không Phải Nộp Phí Môn Bài 2024 Thì Giờ Nộp Có Kịp Không?

10/01/2024

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Cách Xác Định Doanh Thu Tính Thuế Tndn Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Dưới Hình Thức Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh?

05/01/2024

Tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định cách xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí