Tóm Tắt Nghị Định 12/2023/NĐ-CP Về : Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất Năm 2023

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2023

 

 

 

+ Thuế GTGT (trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu)

– Kỳ tính thuế tháng 3 : gia hạn đến 20/10/2023, tháng 4 đến 20/11/2023.

– Kỳ tính thuế tháng 5,6,7,8:  gia hạn đến 20/12/2023.

– Kỳ tính thuế Quý 1: gia hạn đến 31/10/2023, Quý 2 đến 31/12/2023.

 

+ Thuế TNDN

Thuế TNDN tạm nộp của Quý 1,2: Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.

+ Thuế GTGT+TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh: Số phải nộp 2023 gia hạn đến 30/12/2023.

 

+ Tiền thuê đất:

 

Tiền thuê đất gia hạn 06 tháng, thời hạn nộp đến 30/11/2023 đối với 50% tiền thuê đất phải nộp 2023.

Điều kiện: NTT đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm...

 

Xem và tải toàn bộ nghị định 12/2023/NĐ-Cp tại đây !

Có thể bạn quan tâm

Thuế Tối Thiểu Toàn Cầu Là Gì?

21/09/2023

Tài liệu nguồn tham khảo: - Tờ trình số 184/TTr-BTC ngày 21/8/2023 của Bộ tài chính gửi Chính phủ; - Văn bản số 8915/BTC-TCT ngày 21/8/2023 gửi Bộ tư pháp về việc xin ý kiến thẩm định về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chóng xói mòn cơ sở thuế toàn cầu - Nghị quyết số : …/2023/QH15 của Quốc hội ( Dự thảo lần 5 ngày 21/8/2023)

IAS 40 - Bất động sản đầu tư

11/09/2023

IAS 40 – Bất động sản đầu tư áp dụng cho kế toán các bất động sản nắm giữ để tạo ra lợi nhuận từ cho thuê hoặc để gia tăng vốn. Bất động sản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, trừ một vài ngoại lệ...

Quy Trình Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

08/09/2023

B1: CHỐT THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CTY KHÁC QUÂN/HUYỆN/TỈNH/THÀNH PHỐ

Các Khoản Tiền Được Nhận Khi Người Lao Động Nghỉ Việc

06/09/2023

Là đối tượng có phần yếu thế hơn trong QHLĐ, một trong những vấn đề được NLĐ rất quan tâm khi nghỉ việc đó là họ sẽ được nhận về những khoản tiền nào?

Các Trường Hợp Không Thuộc Diện Cấp GPLD Theo Quy Định Hiện Nay

05/09/2023

Căn cứ điều 154 Bộ Luật Lao Động 2014, và hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 152/2020 NĐ-CP NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp GPLĐ ...