Thời Điểm Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công Là Khi Nào?

Căn cứ Điều 26 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công như sau:

Điều 26. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất 20%.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân không cư trú nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

 

 

Bên cạnh đó, tại Điều 32 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế cụ thể:

Điều 32. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

1. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại Điều 25 của Luật này là thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập hoặc thời điểm xuất hoá đơn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại các điều 26, 27, 30 và 31 của Luật này là thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trả thu nhập cho cá nhân không cư trú hoặc thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Luật này là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Như vậy, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương tiền công khi:

- Thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trả thu nhập cho cá nhân không cư trú hoặc

- Thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Công Ty Xuất Khẩu Hàng Hóa Ra Nước Ngoài Lập Hóa Đơn Sai Thời Điểm Bị Xử Phạt Thế Nào?

18/06/2024

Căn cứ tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Doanh Nghiệp Tạm Ngừng Kinh Doanh Có Phải Nộp Báo Cáo Tài Chính Không?

28/05/2024

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Hàng Hóa Được Miễn Thuế Nhập Khẩu Nhưng Do Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Phát Sinh Thuế Nhập Khẩu Thì Phải Nộp Bổ Sung Thuế GTGT Trên Số Thuế Nhập Khẩu

20/05/2024

Ngày 12/4/2024, Tổng Cục Hải quan ban hành Công văn số 1570/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Có tính thuế thu nhập cá nhân khi được chia lợi nhuận từ công ty hay không?

07/05/2024

Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (Được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có nêu: ...