IFRS 3 - Hợp Nhất Kinh Doanh

 

IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh đề cập đến phương pháp kế toán khi bên mua có quyền kiểm soát một doanh nghiệp (ví dụ: mua bán hoặc sáp nhập). Mục tiêu của chuẩn mực này là nhằm cải thiện sự liên quan, độ tin cậy và khả năng so sánh của thông tin mà một đơn vị báo cáo cung cấp trong báo cáo tài chính về sự hợp nhất kinh doanh và những tác động của nó. Để thực hiện điều đó, IFRS 3 thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu về cách thức mà bên mua:

(a) Ghi nhận và xác định trong báo cáo tài chính các tài sản, các khoản nợ phải trả xác định được và bất kỳ lợi ích không kiểm soát nào trong việc mua lại;

(b) Ghi nhận và xác định lợi thế thương mại trong hợp nhất kinh doanh hoặc lợi ích từ việc mua bán; và

(c) Xác định thông tin nào sẽ được trình bày để người dùng báo cáo tài chính đánh giá bản chất và hiệu quả tài chính của hợp nhất kinh doanh.

IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất và IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh cùng đề cập đến hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính. Nhưng IFRS 10 định nghĩa về quyền kiểm soát và quy định cụ thể các thủ tục hợp nhất, còn IFRS 3 liên quan nhiều hơn đến việc đo lường các khoản mục trong báo cáo tài chính hợp nhất, như là lợi thế thương mại, lợi ích cổ đông không kiểm soát,… Nếu công ty có yếu tố hợp nhất thì cần áp dụng cả hai chuẩn mực, không chỉ là chọn một trong hai.

...

>> Học trọn khóa học IFRS 3 tại đây :   https://getcorp.edu.vn/courses/ifrs-online

Có thể bạn quan tâm

Thuế Tối Thiểu Toàn Cầu Là Gì?

21/09/2023

Tài liệu nguồn tham khảo: - Tờ trình số 184/TTr-BTC ngày 21/8/2023 của Bộ tài chính gửi Chính phủ; - Văn bản số 8915/BTC-TCT ngày 21/8/2023 gửi Bộ tư pháp về việc xin ý kiến thẩm định về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chóng xói mòn cơ sở thuế toàn cầu - Nghị quyết số : …/2023/QH15 của Quốc hội ( Dự thảo lần 5 ngày 21/8/2023)

IAS 40 - Bất động sản đầu tư

11/09/2023

IAS 40 – Bất động sản đầu tư áp dụng cho kế toán các bất động sản nắm giữ để tạo ra lợi nhuận từ cho thuê hoặc để gia tăng vốn. Bất động sản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, trừ một vài ngoại lệ...

Quy Trình Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

08/09/2023

B1: CHỐT THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CTY KHÁC QUÂN/HUYỆN/TỈNH/THÀNH PHỐ

Các Khoản Tiền Được Nhận Khi Người Lao Động Nghỉ Việc

06/09/2023

Là đối tượng có phần yếu thế hơn trong QHLĐ, một trong những vấn đề được NLĐ rất quan tâm khi nghỉ việc đó là họ sẽ được nhận về những khoản tiền nào?

Các Trường Hợp Không Thuộc Diện Cấp GPLD Theo Quy Định Hiện Nay

05/09/2023

Căn cứ điều 154 Bộ Luật Lao Động 2014, và hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 152/2020 NĐ-CP NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp GPLĐ ...