IFRS 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất

 

 

 

Là chuẩn mực kế toán quốc tế quản lý tài sản, áp dụng cho các công ty và các tổ chức khác. Chuẩn mực này cung cấp các hướng dẫn về cách quản lý các thực thể và đầu tư của chúng.

-----------------

Một ví dụ cụ thể về IFRS 10 là khi một công ty sở hữu nhiều công ty con. IFRS 10 yêu cầu công ty mẹ phải xem xét cách thức quản lý các công ty con này để quyết định xem công ty mẹ có quyền kiểm soát các công ty con hay không.

Ví dụ, công ty A sở hữu 60% cổ phần của công ty B, 40% cổ phần của công ty C và 100% cổ phần của công ty D. Công ty A quyết định kiểm soát công ty B và D bằng cách tham gia vào các quyết định chiến lược quan trọng của hai công ty này, trong khi công ty A không có quyền kiểm soát công ty C.

Theo IFRS 10, công ty A phải bao gồm các công ty B và D trong báo cáo tài chính của mình như những công ty con và phải áp dụng các quy tắc kế toán tương ứng. Tuy nhiên, công ty A không được bao gồm công ty C trong báo cáo tài chính của mình.

IFRS 10 giúp đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của thông tin tài chính bằng cách đảm bảo rằng công ty mẹ phải bao gồm và báo cáo đầy đủ thông tin về các công ty con mà nó kiểm soát, đồng thời loại bỏ các thông tin về các công ty con mà nó không kiểm soát khỏi báo cáo tài chính của mình.

 

-----------------------

GET CORP - Trung tâm đào tạo Kế Toán Quốc Tế và Thuế Online uy tín tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM, VietNam

Hotline: 0818 347 788

Website: https://getcorp.edu.vn

Group Facebook trao đổi kiến thức IFRS Cộng Đồng của Get Corp:

https://www.facebook.com/groups/IFRSVN

Có thể bạn quan tâm

IFRS 16: Thuê tài sản

29/03/2023

Chuẩn mực IFRS 16 quy định nguyên tắc ghi nhận, đo lường, trình bày và thuyết minh đối với giao dịch thuê tài sản. Mục tiêu là đảm bảo bên đi thuê và bên cho thuê cung cấp thông tin phù hợp để phản ánh trung thực giao dịch đó.

IFRS 5 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt

21/03/2023

Tháng 3 năm 2004, Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành IFRS 5 Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt thay thế cho IAS 35.

IFRS 13 - Đo lường giá trị hợp lý

15/03/2023

Mục tiêu của IFRS 13 này: a. định nghĩa về giá trị hợp lý; b. đưa ra khuôn khổ cho việc xác định giá trị hợp lý trong một Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế duy nhất; và c. yêu cầu về trình bày và thuyết minh liên quan đến việc xác định giá trị hợp lý.

Nghĩa Vụ Thuế Của Nhà Thầu Nước Ngoài Khi Cung Cấp Quyền Sử Dụng Các Tiện Ích Trên Nền Tảng Công Nghệ Có Sẵn

28/02/2023

Ngày 7/2/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4035/CTHN-TTHT về nghĩa vụ thuế của Nhà thầu nước ngoài cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn

04 Khoản Tiền Thưởng Không Phải Chịu Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2023?

22/02/2023

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản tiền thưởng dưới đây không phải nộp thuế thu nhập cá nhân: