IFRS 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất

 

 

 

Là chuẩn mực kế toán quốc tế quản lý tài sản, áp dụng cho các công ty và các tổ chức khác. Chuẩn mực này cung cấp các hướng dẫn về cách quản lý các thực thể và đầu tư của chúng.

-----------------

Một ví dụ cụ thể về IFRS 10 là khi một công ty sở hữu nhiều công ty con. IFRS 10 yêu cầu công ty mẹ phải xem xét cách thức quản lý các công ty con này để quyết định xem công ty mẹ có quyền kiểm soát các công ty con hay không.

Ví dụ, công ty A sở hữu 60% cổ phần của công ty B, 40% cổ phần của công ty C và 100% cổ phần của công ty D. Công ty A quyết định kiểm soát công ty B và D bằng cách tham gia vào các quyết định chiến lược quan trọng của hai công ty này, trong khi công ty A không có quyền kiểm soát công ty C.

Theo IFRS 10, công ty A phải bao gồm các công ty B và D trong báo cáo tài chính của mình như những công ty con và phải áp dụng các quy tắc kế toán tương ứng. Tuy nhiên, công ty A không được bao gồm công ty C trong báo cáo tài chính của mình.

IFRS 10 giúp đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của thông tin tài chính bằng cách đảm bảo rằng công ty mẹ phải bao gồm và báo cáo đầy đủ thông tin về các công ty con mà nó kiểm soát, đồng thời loại bỏ các thông tin về các công ty con mà nó không kiểm soát khỏi báo cáo tài chính của mình.

 

-----------------------

GET CORP - Trung tâm đào tạo Kế Toán Quốc Tế và Thuế Online uy tín tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM, VietNam

Hotline: 0818 347 788

Website: https://getcorp.edu.vn

Group Facebook trao đổi kiến thức IFRS Cộng Đồng của Get Corp:

https://www.facebook.com/groups/IFRSVN

Có thể bạn quan tâm

Điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 11/2024/NĐ-CP

20/02/2024

Ngày 02/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

IAS 23 – Chi Phí Đi Vay

01/02/2024

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó.

Tiền Thuê Nhà Có Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hay Không?

19/01/2024

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế 2014 quy định về thu nhập chịu thuế như sau: ...

Doanh Nghiệp Có Nhu Cầu Tạm Ngừng Hoạt Động SXKD Để Không Phải Nộp Phí Môn Bài 2024 Thì Giờ Nộp Có Kịp Không?

10/01/2024

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Cách Xác Định Doanh Thu Tính Thuế Tndn Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Dưới Hình Thức Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh?

05/01/2024

Tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định cách xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau: