IAS 40 - Bất động sản đầu tư

IAS 40 – Bất động sản đầu tư áp dụng cho kế toán các bất động sản nắm giữ để tạo ra lợi nhuận từ cho thuê hoặc để gia tăng vốn. Bất động sản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, trừ một vài ngoại lệ. Sau ghi nhận ban đầu, đơn vị có thể lựa chọn ghi nhận bất động sản đầu tư theo mô hình giá gốc hoặc mô hình giá trị hợp lý.

 

International Accounting Standard (IAS) là các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế được Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC), có trụ sở tại Luân Đôn, vương quốc Anh ban hành từ năm 1973 đến năm 2001. Sau thời điểm này, IASC tái cấu trúc thành Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB). IASB kế thừa các IAS do IASC ban hành, đồng thời sửa đổi và ban hành các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế mới là International Financial Reporting Standard (IFRS).

 

 

1. Định nghĩa trong IAS 40

Bất động sản đầu tư là tài sản cố định (đất hoặc nhà cửa – hoặc một phần của nhà cửa – hoặc cả hai) được nắm giữ (bởi chủ sở hữu hoặc bởi bên đi thuê trong thuê tài chính) để thu lời từ việc cho thuê, chờ tăng giá hoặc cả hai.

2. Ghi nhận theo IAS 40

Một bất động sản đầu tư được nắm giữ sẽ được ghi nhận là tài sản khi; và chỉ khi: đơn vị có nhiều khả năng sẽ nhận được các lợi ích kinh tế trong tương lai liên quan đến bất động sản đầu tư; và nguyên giá của bất động sản đầu tư có thể được xác định một cách đáng tin cậy.

3. Đo lường ban đầu theo IAS 40

Bất động sản đầu tư sẽ được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá. Chi phí giao dịch được bao gồm trong giá trị ghi nhận ban đầu. Không tính vào nguyên giá của bất động sản đầu tư các chi phí sau:

(a) chi phí khởi nghiệp; (trừ khi là chi phí cần thiết để chuyển bất động sản thành trạng thái có thể sử dụng được theo mục đích của ban quản trị).

(b) lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh trước khi bất động sản đầu tư đạt được mức độ sử dụng theo kết hoạch; hoặc

(c) giá trị lãng phí bất thường của nguyên vật liệu; nhân công; hoặc các nguồn lực khác phát sinh khi thi công hoặc phát triển bất động sản đầu tư.

...

>> Học trọn khóa học IFRS - ONLINE tại đây :   https://getcorp.edu.vn/courses/ifrs-online

Có thể bạn quan tâm

Thuế Tối Thiểu Toàn Cầu Là Gì?

21/09/2023

Tài liệu nguồn tham khảo: - Tờ trình số 184/TTr-BTC ngày 21/8/2023 của Bộ tài chính gửi Chính phủ; - Văn bản số 8915/BTC-TCT ngày 21/8/2023 gửi Bộ tư pháp về việc xin ý kiến thẩm định về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chóng xói mòn cơ sở thuế toàn cầu - Nghị quyết số : …/2023/QH15 của Quốc hội ( Dự thảo lần 5 ngày 21/8/2023)

Quy Trình Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

08/09/2023

B1: CHỐT THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CTY KHÁC QUÂN/HUYỆN/TỈNH/THÀNH PHỐ

Các Khoản Tiền Được Nhận Khi Người Lao Động Nghỉ Việc

06/09/2023

Là đối tượng có phần yếu thế hơn trong QHLĐ, một trong những vấn đề được NLĐ rất quan tâm khi nghỉ việc đó là họ sẽ được nhận về những khoản tiền nào?

Các Trường Hợp Không Thuộc Diện Cấp GPLD Theo Quy Định Hiện Nay

05/09/2023

Căn cứ điều 154 Bộ Luật Lao Động 2014, và hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 152/2020 NĐ-CP NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp GPLĐ ...

Thủ Tục Cắt Giảm / Báo Hủy Người Phụ Thuộc

30/08/2023

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc Đối với các trường hợp cần cắt giảm NPT thì cần chuẩn bị những hồ sơ tùy thuộc theo những trường hợp cụ thể như sau: ...