Các Khoản Tiền Được Nhận Khi Người Lao Động Nghỉ Việc

Là đối tượng có phần yếu thế hơn trong QHLĐ, một trong những vấn đề được NLĐ rất quan tâm khi nghỉ việc đó là họ sẽ được nhận về những khoản tiền nào?

 

Căn cứ BLLĐ năm 2019, NLĐ nghỉ việc thì tùy trường hợp mà có thể được nhận các khoản tiền sau:

 

 

 

1 – TIỀN LƯƠNG CHO NHỮNG NGÀY LÀM VIỆC CHƯA ĐƯỢC THANH TOÁN

Theo Điều 48 BLLĐ năm 2019, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của NLĐ.

Hạn thanh toán này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày trong trường hợp đặc biệt như: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động; thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; chia, tách, hợp nhất,…

 

2 – TIỀN TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Căn cứ Điều 46 BLLĐ năm 2019, trợ cấp thôi việc được chi trả cho NLĐ đáp ứng đủ điều kiện sau:

- Nghỉ việc do chấm dứt HĐLĐ theo trường hợp (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9) và (10) điều 34 của BLLĐ 2019;

- Đã làm việc thường xuyên cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên.

Theo đó, nếu đủ điều kiện thì mỗi năm làm việc, NLĐ sẽ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Cụ thể:

Tiền trợ cấp thôi việc =1/2 x Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc x TGLV để tính trợ cấp thôi việc

Trong đó:

>> Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia BHTN và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

>> Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo HĐLĐ trước khi NLĐ thôi việc.

 

 3 – TIỀN TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

Theo Điều 47 BLLĐ năm 2019, NLĐ nghỉ việc được trả trợ cấp mất việc làm khi có đủ các điều kiện:

- Nghỉ việc do chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của BLLĐ 2019

- Đã làm việc thường xuyên cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên.

Như vậy, nếu đáp ứng điều kiện, NLĐ sẽ được NSDLĐ thanh toán trợ cấp mất việc làm cho mỗi năm làm việc bằng 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương. Cụ thể:

Mức trợ cấp mất việc làm = TGLV tính hưởng trợ cấp x TL tháng tính hưởng trợ cấp

Trong đó:

>> Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

>> Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

 

4 – TIỀN PHÉP NĂM CHƯA NGHỈ HOẶC CHƯA NGHỈ HẾT

Theo quy định tại Điều 113 BLLĐ năm 2019, tùy vào đối tượng lao động và điều kiện làm việc thì NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho NSLĐ sẽ được nghỉ phép năm từ 12 - 16 ngày.

Trường hợp NLĐ chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết mà phải nghỉ việc thì có thể được thanh toán tiền nghỉ phép năm theo khoản 3 Điều 113 BLLĐ 2019 như sau:

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

 

5 – TIỀN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Khác với các khoản tiền nói trên, tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ do Quỹ BHXH chi trả, chứ không phải NSDLĐ. Tuy nhiên để được hưởng khoản tiền này, NLĐ cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã chấm dứt HDLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với HĐLĐ.

- Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.

Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013, NLĐ đủ điều kiện sẽ được trả trợ cấp thất nghiệp theo mức sau:

Mức hưởng hàng tháng = BQTL tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%

Trong đó: Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

<<>>  Ngoài 05 khoản tiền đề cập ở trên, nếu hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể có ghi nhận thêm về các khoản tiền khác mà người lao động được nhận khi nghỉ việc thì người này cũng sẽ được hưởng thêm các quyền lợi.

Có thể bạn quan tâm

Thuế Tối Thiểu Toàn Cầu Là Gì?

21/09/2023

Tài liệu nguồn tham khảo: - Tờ trình số 184/TTr-BTC ngày 21/8/2023 của Bộ tài chính gửi Chính phủ; - Văn bản số 8915/BTC-TCT ngày 21/8/2023 gửi Bộ tư pháp về việc xin ý kiến thẩm định về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chóng xói mòn cơ sở thuế toàn cầu - Nghị quyết số : …/2023/QH15 của Quốc hội ( Dự thảo lần 5 ngày 21/8/2023)

IAS 40 - Bất động sản đầu tư

11/09/2023

IAS 40 – Bất động sản đầu tư áp dụng cho kế toán các bất động sản nắm giữ để tạo ra lợi nhuận từ cho thuê hoặc để gia tăng vốn. Bất động sản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, trừ một vài ngoại lệ...

Quy Trình Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

08/09/2023

B1: CHỐT THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CTY KHÁC QUÂN/HUYỆN/TỈNH/THÀNH PHỐ

Các Trường Hợp Không Thuộc Diện Cấp GPLD Theo Quy Định Hiện Nay

05/09/2023

Căn cứ điều 154 Bộ Luật Lao Động 2014, và hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 152/2020 NĐ-CP NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp GPLĐ ...

Thủ Tục Cắt Giảm / Báo Hủy Người Phụ Thuộc

30/08/2023

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc Đối với các trường hợp cần cắt giảm NPT thì cần chuẩn bị những hồ sơ tùy thuộc theo những trường hợp cụ thể như sau: ...