Thầy Phạm Xuân Tuân

Chủ nhiệm dịch vụ kiểm toán – Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán ( FAAS) 

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

 Kế toán viên hành nghề được chứng nhận (CPA Australia);

 Kiểm toán viên hành nghề Việt nam – CPA VN

Hội viên Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA);

Cử nhân chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán, Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp kế toán và kiểm toán cho các khách hàng tư nhân, đa quốc gia và các doanh nghiệp niêm yết trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, sản xuất, hàng tiêu dùng, dược phẩm, viễn thông, vận chuyển và năng lượng tại Việt Nam

Từng có kinh nghiệm làm việc tại EY Singapore theo chương trình trao đổi nhân sự cho các khách hàng trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán

Kiến thức chuyên môn sâu rộng về Các Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS), US GAAP và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam